Η συκιά

Η συκιά

Η συκιά είναι ένα δέντρο που για την καλλιέργεια του απαιτείται εμπειρία και γνώση σε όλα τα στάδια της παραγωγής και αυτό λόγο της ιδιομορφίας του δέντρου όσον αφορά τις εδαφοκλιματικές ανάγκες του, τη γονιμοποίηση του, την ευαισθησία των καρπών σε θερμοκρασία και υγρασία και τέλος στην προσεκτική συγκομιδή και λεπτομερή διαλογή του τελικού προϊόντος.

Η συκιά γονιμοποιείται ακολουθώντας έναν ιδιόμορφο κύκλο που πραγματοποιείται με την συμμετοχή του εντόμου Blastophaga Grossorum (κοινώς ψήνας της συκιάς). Το έντομο αυτό σε κάποια στιγμή του βιολογικού του κύκλου βρίσκεται στα εαρινά σύκα που ονομάζονται ερινεοί ή ορνιοί. Κατά την έξοδο του και στην προσπάθεια του να βρει άλλους καρπούς για να ωοτοκήσει μεταφέρει γύρη από τα αρσενικά άνθη που βρίσκονται κοντά στην οπή του ερινέου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία συμμετέχει και ο συκοπαραγωγός, ο οποίος κατά την περίοδο του ερινεασμού μεταφέρει στο συκεώνα σε αρμάθες τα αγριόσυκα και τα κρεμάει σε κάθε δέντρο χωριστά ανά εβδομάδα με τελικό σκοπό ο ψήνας να εισέλθει από την οπή σε ήμερο σύκο και να το γονιμοποιήσει.