Βιοκαλλιέργεια Συκιάς

Βιοκαλλιεργεια είναι η εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών και η χρήση μέσων και εφοδίων φιλικών προς το περιβάλλον, τον καλλιεργητή και τελικά τον καταναλωτή του παραγόμενου προϊόντος. Η αρχή αυτή ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί του τρόπου παραγωγής βιολογικών προϊόντων (καν.834/2007) και εφαρμόζεται από τους πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό οργανισμούς . Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στους συκεώνες μας από το 2000 και σταματώντας οποιαδήποτε χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, έχουμε εισάγει τη χρήση κατάλληλων εγκεκριμμένων σκευασμάτων για τις βιοκαλλιέργειες και καλλιεργητικών τεχνικών, με αποτέλεσμα να διατηρούμε τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος και να παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν απαλλαγμένο από τυχόν υπολείμματα χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Επιπλέον από το 2007, τα σύκα μας συγκομίζονται αφού πέσουν πάνω σε δίχτυα που απλώνονται σε ύψος ενός μέτρου πάνω από το έδαφος έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με χώματα και άλλες ξένες ύλες και να διατηρούν τα υψηλά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.